אז קצת מהיצירות המופלאות היוצאות מהתנורים שלנו, ועוד קצת מהאווירה במאפיות, בקטנה.

[vu_gallery type="standard" layout="3" style="with-space" space="" class=""][vu_gallery_item image="" ratio="4:3" size="1×1" title="" subtitle="" category="" link_type="lightbox" show_icon="" class=""][vu_gallery_item image="2674" ratio="4:3" size="1×1" title="בין התנורים" subtitle="שילה, אופה מיומן, באחד מרגעי המנוחה היקרים במאפיה" category="" link_type="lightbox" show_icon="" class=""][/vu_gallery]